Atölyeler

Hizmetlerimiz

Yöneticiler İçin Koçluk Yetkinlikleri

Koçluğun Tanımı

ICF’in tanımına göre koçluk; “günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir.” (ICF TURKEY, “Koçluk Nedir?”, Erişim tarihi: 2018.12.14, www.icfturkey.org/neden-kocluk/kocluk-nedir/)

Hepimiz içinde bulunduğumuz noktaya A noktası dersek; bu noktada bizi mutlu eden, tatmin olduğumuz, keyif aldığımız unsurlar olduğu kadar, sorun yaratan, karar vermek istediğimiz, geliştirme çabasında olduğumuz, harekete geçmek istediğimiz ama bir türlü geçemediğimiz, bizi endişelendiren, öfkelendiren, yetersiz gelen kısacası aslında şikâyetçi olduğumuz da birçok unsur vardır. Bu olumsuz olarak nitelendirilebilecek unsurlara müdahale edip yeni bir düşünce tarzı, hareket, hayat standardı, iyileştirme vb. yaratma isteği ile hedeflenen nokta B noktasıdır. Koçluk; en özet haliyle koçun, A noktasından B noktasına giderken danışanına eşlik etmesidir. 

Kelime anlamı olarak koçluk ”coaching”; birini, bir yerden bir yere götürme anlamına gelir.

Koçluk; potansiyeli ve olasılıkları değerlendirmek üzerine kuruludur, danışanın amacına ve hedefine odaklıdır.” (Tiryaki, 2017: 16)

Koçluğun Amacı

Koçluk sürecinde bireyler, içinde bulundukları noktanın daha net farkına varırlar. Kendisini daha net tanımaya ve anlamaya başlayan danışan ulaşmak istediği noktayı daha açık görebilir ve bu noktaya ulaşmak için gereken potansiyeline erişme imkanı kazanır. Kendi belirledikleri sonuca ulaşabilmek için gerekli olan beceri ve hareketler konusunda farkındalıkları ve dolayısı ile alternatifleri ve motivasyonları artar. Kısacası koçluk temel olarak farkındalık yaratma ve/veya arttırma amaçlı bir çalışmadır. Bu anlamda koçluk süreç boyunca aktarılabilen, öğrenilebilen bir düşünme sistemidir. 

Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

 • Danışanın var olan potansiyelini ortaya çıkarır ve geliştirir.

 • Danışanın iç gücünü ortaya çıkarır.

 • Danışanın kendine olan inancını, güvenini, sevgi ve saygısını yükseltir.

 • Danışanın motivasyonunda gözle görülür bir artış sağlar.

 • Danışanın artan performansı sayesinde verimliliğini yükseltir.

 • Danışanın kendi duygularını tanıyıp yönlendirmesini sağlayarak kişisel değişim-dönüşüm ve gelişiminde sıçrayış yaptırır.

 • Danışanın sorumluluklarına sahip çıkmasını sağlar.

 • Danışanın yaşama daha aktif olarak katılımını sağlar.

 • Danışanın öğrenme ve öğrendiğini uygulama potansiyelini arttırır.

 • Danışanın aile, sosyal ve iş çevresindeki ilişkilerini geliştirir.

 • Danışanın kendine has özelliklerini ve yeteneklerini tespit ederek, danışanı bu alanlara yönlendirir.

 • Danışanın zamanını verimli kullanmasını sağlar.

 • Danışanın yaşama kaşı pozitif bakışlı, esnek ve hoşgörülü olmasını sağlar.

 • Danışanın hayatına denge gelir.

Bu bağlamda koçluk becerileri yönetici – çalışan ilişkisinde iletişimin kalitesini arttıran, beklentilerin ortak bir dille netleşmesine katkıda bulunan, potansiyeli yükselten, samimi ve güven üzerine kurulu iş ilişkileri ortaya koymayı sağlayan oldukça önemli bir araçtır. 

Eğitim İçerik:

1.gün

 • Koçluğa Giriş

 • Değerler

 • Algı & Bakış açısı

 • Kimlikler

 • Duygu – Düşünce – Davranış Zinciri

 • Zihinsel Bariyerler

 • A noktasından B noktasına

 • Temsil Sistemleri

 • Benlik Durumları

2.gün

 • Koçluk süreci

 1. Anlaşma

 2. İçerik

 3. Farkındalık

 4. Aksiyon

 • Koçluk Yetkinlikleri

 1. Koçluk zihin yapısı

 2. Anda Olmak

 3. Etik

 4. Aktif Dinleme

 5. Güçlü Sorular

 6. Güven

 7. Samimiyet

 8. Takdir

 9. Sorumluluk

3.gün & 4. gün

 • Koçluk Araçları

 1. Yaşam Çarkı

 2. Çıkarım Merdiveni

 3. Johary Penceresi

 4. Metafor

 5. Sanki Metodu

 6. Yeniden çerçeveleme

 7. Aynalama

 8. Swot Analizi

 9. Beyin Fırtınası

 10. Uyumlanma

Sizi Arayalım

İletişime Geçin

Aşağıdaki formu doldurarak bizimle kolayca iletişime geçebilirsiniz.